Do końca marca trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Autorów projektów zachęcamy do skorzystania z przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska studium, pomocnego podczas przygotowywania wniosków.  

Studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne zostało przygotowane między innymi z myślą o wsparciu osób składających wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Informacje w nim zawarte mogą dostarczyć inspiracji, ułatwić wybór lokalizacji odpowiednich miejsc i ich zagospodarowania. Do tej pory studium zostało opublikowane w dwóch częściach. Pierwsza obejmuje obszary rewitalizacji (Biskupia Górka/Stary Chełm, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunia, Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście), druga – obszary zdegradowane (Angielska Grobla, Brzeźno – osada rybacka, Przeróbka Mieszkaniowa, Stogi Mieszkaniowe). W opracowaniu na każdym z obszarów wytypowano istotne dla mieszkańców przestrzenie, w których robią codzienne zakupy, chodzą do lekarza, a dzieci do szkoły. Tego rodzaju miejscom często brakuje odpowiedniej infrastruktury, której uzupełnienie i modernizacja może je znacząco uatrakcyjnić i ożywić. W Gdańskich Przestrzeniach Lokalnych projektantki nie tylko wskazały lokalne centra, ale jednocześnie zamieściły szereg wskazówek pomocnych podczas ich planowania oraz zachowania powiązań pomiędzy nimi. Takie całościowe spojrzenie jest niezbędne, aby udało się uniknąć chaotycznego zagospodarowania i przypadkowych realizacji. Studium zostało opracowane nie tylko z myślą o autorach projektów do Budżetu Obywatelskiego, ale także o wszystkich jednostkach miejskich, które mają wpływ na stan przestrzeni publicznych. 

Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap I – obszary rewitalizacji – dostępne tutaj.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap II – obszary zdegradowane – dostępne tutaj.