W jakich lokalizacjach gdańszczanie chętnie spotykają się z innymi mieszkańcami? Gdzie robią codzienne zakupy? Z którymi miejscami w swojej dzielnicy czują się szczególnie związani? Odpowiedzi na te pytania można poznać dzięki ankiecie przygotowanej na potrzeby studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne.

Ankieta miała dotychczas dwie edycje. Po raz pierwszy była udostępniona na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska od 22 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku, drugi raz można było wziąć w niej udział od 10 maja do 30 czerwca 2017 roku. Łącznie wypełniło ją 1813 osób. Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka krótkich pytań dotyczących ich miejsca zamieszkania – najbliższej okolicy, w tym miejsc, w których korzystają z komunikacji miejskiej, dokonują codziennych zakupów czy spędzają czas na świeżym powietrzu. Gdańszczanie wskazali lokalizacje, w których mają możliwość lub w których chcieliby spotykać się z innymi mieszkańcami. Na mapie zaznaczyli również miejsca w swoich dzielnicach, z którymi czują się szczególnie związani. Wskazali także bariery, które stanowią utrudnienia w ruchu pieszym.

Wyniki ankiety zostały opracowane graficznie. Poniżej prezentujemy osiem plansz. Pierwsza przedstawia informacje na temat respondentów. Kolejne stanowią graficznie opracowane odpowiedzi na każde z siedmiu pytań zawartych w ankiecie. Zebrane informacje pomogły projektantom wyznaczyć sieć przestrzeni publicznych w poszczególnych dzielnicach oraz stworzyć wytyczne dla ich odpowiedniego zagospodarowania. Na tej podstawie został opracowany II etap studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne – obszary zdegradowane”. Obecnie wyniki prac projektowych są konsultowane z radami dzielnic z obszarów zdegradowanych.