W Biurze Rozwoju Gdańska trwają prace nad trzecim etapem Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. Celem opracowania jest poprawa jakości przestrzeni publicznych. Na mapach można sprawdzić lokalizacje wybranych przestrzeni. 

Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL) to projekt, który jest realizowany z myślą o mieszkańcach i przy ich współudziale. Jego celem jest poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni publicznych zlokalizowanych w gdańskich dzielnicach i osiedlach. Lokalne przestrzenie publiczne są niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców. Są miejscami, gdzie toczy się ich codzienne życie i są realizowane podstawowe potrzeby (związane z zakupami, edukacją, wypoczynkiem, rekreacją czy integracją). Przestrzenie lokalne powinny być bezpieczne, dostępne i integrujące lokalną społeczność. Dlatego tak istotne podczas ich planowania jest stosowanie zasad projektowania uniwersalnego, niwelowanie barier i uwzględnianie potrzeb mieszkańców. Przestrzenie lokalne powinny tworzyć spójną sieć powiązaną z terenami zieleni, centrami usługowymi i systemem komunikacji miejskiej.   

W GPL został wskazany system przestrzeni lokalnych obejmujący całe miasto. Dla każdej z nich jest opracowywana karta terenu, zawierająca m.in. ogólne wytyczne dotyczące zagospodarowania. Te informacje mają następnie wesprzeć mieszkańców, rady dzielnic czy jednostki miejskie w działaniach zmierzających do urządzenia poszczególnych miejsc. Zbiór wytycznych powinien przyczynić się do poprawy koordynacji działań dotyczących przestrzeni publicznych, skutkujących ich spójnym zagospodarowaniem i zachowaniem najważniejszych powiązań przestrzennych i funkcjonalnych.

Każda z lokalizacji Gdańskich Przestrzeni Lokalnych sukcesywnie jest konsultowana z mieszkańcami, radami dzielnic i przedstawicielami jednostek miejskich. Podczas spotkań są omawiane konkretne lokalizacje i możliwości ich zagospodarowania. Korzystając z poniżej zamieszczonych uaktualnionych materiałów, można m.in. sprawdzić lokalizacje wybranych przestrzeni lokalnych.

W razie pytań oraz w sprawie uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z projektantkami z Zespołu Przestrzeni Publicznej i Krajobrazu:

tel. (58) 308 44 35
tel. (58) 308 44 90

Mapa nr 1 – propozycje lokalizacji przestrzeni lokalnych

Na mapie nr 1 wskazano lokalizacje 104 przestrzeni lokalnych. Zostały one wyznaczone na podstawie analiz urbanistycznych i wyników ankiety internetowej (przeprowadzonej dwukrotnie: w 2016 i 2017 r.). Na mapie można sprawdzić nazwę jednostki pomocniczej, numer przestrzeni oraz rejon, w którym się znajduje. 

Mapa nr 2 – inwentaryzacja fotograficzna

Na mapach nr 2 przedstawiono lokalizacje przestrzeni lokalnych w poszczególnych dzielnicach urbanistycznych. Znając numer przestrzeni lokalnej (zamieszczony na mapie nr 1), można obejrzeć zdjęcie jej charakterystycznego fragmentu oraz poznać dotyczące jej wyniki ankiety internetowej.

Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap I – obszary rewitalizacji

Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap II – obszary zdegradowane