Od 2 do 9 października w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim będzie można obejrzeć wystawę poświęconą przestrzeniom publicznym na rewitalizowanych obszarach Gdańska. Ekspozycja przedstawia koncepcje projektantów z Biura Rozwoju Gdańska związane z zagospodarowaniem przestrzeni lokalnych, a także studenckie pomysły na ożywienie rewitalizowanych terenów.

„Od planowania do rewitalizacji – Gdańskie Przestrzenie Lokalne” to tytuł wystawy, która jest skierowana przede wszystkim do mieszkańców rewitalizowanych części miasta, a także do architektów, urbanistów i studentów. Ekspozycja składa się z dwóch części: projektu Gdańskich Przestrzeni Lokalnych przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska oraz prac dyplomowych studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych oraz Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

W latach 2017-2023 Gminnym Programem Rewitalizacji zostały objęte cztery obszary: Biskupia Górka i Stary Chełm, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem i Placem Wałowym, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia. Zanim jednak powstał GPR, Biuro Rozwoju Gdańska sporządziło studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne, etap I – obszary rewitalizacji. Opracowanie stanowiło element realizacji Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna, powstałego w ramach Strategii Rozwoju Gdańska 2030+. Wytyczne w nim zawarte znalazły następnie odzwierciedlenie w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Lokalne centra dla mieszkańców

Autorki Gdańskich Przestrzeni Lokalnych, dr inż. arch. Anna Fikus-Wójcik i mgr inż. arch. Agnieszka Rózga-Micewicz, we współpracy z mieszkańcami na każdym z obszarów rewitalizacji wytypowały lokalne przestrzenie publiczne. To miejsca, z których mieszkańcy korzystają codziennie, robiąc zakupy, odprowadzając dzieci do szkoły, udając się na spacer czy do biblioteki. Przestrzenie te są niezwykle istotne z punktu widzenia mieszkańców, często posiadają silny potencjał rozwoju, ale jednocześnie są zaniedbane i wymagają poprawy. Aby polepszyć ich jakość, powinny zostać zmodernizowane i wyposażone w nowe meble czy inne elementy małej architektury, a niejednokrotnie – powinny zostać urządzone od nowa.

Na wystawie będzie można zapoznać się z efektem pracy projektantek – prześledzić proces projektowy począwszy od powstania analiz stanu istniejącego, przez wskazanie kierunków rozwoju, po wytyczne do zagospodarowania poszczególnych przestrzeni. Dla każdego z czterech obszarów rewitalizacji przygotowano osobne plansze. Będzie można na nich znaleźć m.in. informacje na temat uwarunkowań kształtujących daną część Gdańska, lokalizacje najbardziej istotnych przestrzeni publicznych oraz propozycje zmian, które poprawiłyby ich stan i dzięki temu pozytywnie wpłynęły na jakość życia mieszkańców. Na wystawie będą także prezentowane odręczne rysunki autorek, przedstawiające ich koncepcje zagospodarowania wybranych miejsc. Będzie można też przekonać się, jak zalecenia zawarte w GPL są realizowane w praktyce, częścią ekspozycji będą bowiem mapy obrazujące działania zaplanowane na najbliższe lata w programie rewitalizacji.  

Dyplomowe pomysły studentów

Do udziału w wystawie zostały zaproszone także wydziały dwóch szkół wyższych – Wydział Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Uczelnie zaprezentują najciekawsze studenckie prace dyplomowe dotyczące obszarów rewitalizacji. Prace przygotowane na ASP powstały pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Dzierżko-Bukal. Stanowią rozwinięcie wytycznych zawartych w GPL i zostały zrealizowane w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy ASP a BRG. W trakcie powstawania były konsultowane z projektantkami BRG. Plansze przedstawiają studenckie koncepcje zagospodarowania przestrzeni publicznych. Ich autorki, Joanna Andruszko, Paulina Gajak, Natalia Mrozik i Marta Tuziemska, uważnie przyjrzały się zaniedbanym miejscom i zaproponowały rozwiązania projektowe, które poprawiłyby ich wygląd oraz funkcjonalność. Politechnika Gdańska pokaże na wystawie dwie prace. Pierwsza powstała pod opieką prof. dr inż. arch. Lucyny Nyki i dr inż. arch. Elżbiety Marczak. Jej autorzy, Paulina Puciłowska i Maciej Gierszewski, przedstawili koncepcję zapobieżenia gentryfikacji zapomnianych obszarów Śródmieścia. Ich pomysł polega na utworzeniu na terenie dawnego dworca Gdańsk Kłodno dwóch instytucji publicznych. Projekty budynków wraz z koncepcją zagospodarowania terenu będzie można obejrzeć na wystawie. Druga praca, której promotorem jest dr inż. arch. Gabriela Rembarz a autorem Paweł Malinowski, przedstawia koncepcję Oruńskiej Kooperatywy. Na wystawie można obejrzeć projekt testowy budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi na wynajem. To propozycja, która jest odpowiedzią na potrzebę pozyskania nowych mieszkańców Oruni i jednocześnie wprowadzenie nowej zabudowy kreującej system przestrzeni publicznych wzdłuż Kanału Raduni.  

Wystawa „Od planowania do rewitalizacji – Gdańskie Przestrzenie Lokalne”

Termin: 2-9 października 2018 r., godz. 14-19, wstęp wolny

Miejsce: Gdański Teatr Szekspirowski

Organizatorzy: Biuro Rozwoju Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku