W dniach 5-11 maja w  Gdańsku odbędzie się doroczne kolokwium międzynarodowego zespołu badawczego Agora Group Project. Wydarzeniu będą towarzyszyć studenckie warsztaty projektowe oraz seminarium doktoranckie.

W trakcie konferencji naukowej „Otwarte społeczeństwo. Znaczenie tożsamości miejsca” urbaniści z siedmiu uniwersytetów skonfrontują wyniki swoich badań, odnosząc je do założeń światowych celów zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy z Niemiec, RPA, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii i Polski  będą dyskutować na temat różnych wymiarów problemu kształtowania jakości przestrzeni publicznych, które służą umocnieniu społeczności lokalnych w ich dążeniu do wsparcia samorządowego modelu zarządzania miastem i budowania otwartych, nieobojętnych społeczności lokalnych.

Wydarzeniu będą towarzyszyć studenckie warsztaty projektowe pt. „Woda_Port_Dzielnica. Tożsamość dzielnicy i jej wspólnoty” oraz seminarium doktoranckie pt. „Przestrzeń Publiczna. Tożsamość miejsca przez dialog, partycypację i dizajn”Podczas seminarium doktoranckiego odbędzie się przegląd prac badawczych dotyczących szeroko pojętej tematyki dialogu, partycypacji i designu w kontekście budowania społeczeństwa demokratycznego. Celem seminarium jest integracja i nawiązanie współpracy środowiska naukowego. W jego wyniku powstanie osiem zespołów badawczych, które wspólnie przygotują publikację naukową.

Studenckie warsztaty projektowe odbędą się w Nowym Porcie, w miejscu na styku dwóch różnych społeczności – na terenie należącym do spółdzielni mieszkaniowej, na którym znajduje się falowiec. Lokalizację wybrano nieprzypadkowo, pozwala bowiem zrozumieć realne uwarunkowania utrudniające zbudowanie tożsamości lokalnej. Zadaniem uczestników będzie zaproponowanie elementów przestrzennych, które pobudzą pozytywną identyfikację z miejscem zamieszkania. Warsztaty zakończy otwarta dla publiczności prezentacja. Wydarzenie może więc zainteresować mieszkańców Nowego Portu, dzielnicy, która została objęta realizowanym w latach 2018-2023 projektem rewitalizacji.

Szczegółową analizę i wytyczne dotyczące urządzenia przestrzeni publicznych w Nowym Porcie można znaleźć w  opracowanym przez projektantki z Biura Rozwoju Gdańska studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne – obszary rewitalizacji

Konferencja naukowa: 9 maja, Europejskie Centrum Solidarności

Seminarium doktoranckie: 7-8 maja, Europejskie Centrum Solidarności

Warsztaty studenckie: 6-10 maja, Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie, Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki, CSW Łaźnia II (10 maja, godz. 17:30-20:30, Dom Sąsiedzki, ul. Wyzwolenia 49 - prezentacja finałowa)

Organizator: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Współpraca: Europejskie Centrum Solidarności, Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia II, Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział Gdańsk.