Cztery uchwalenia oraz jedno przystpienie
Sesja Rady Miasta Gdańska 24 czerwca 2021

Radni miejscy podczas XXXVII sesji RMG podjęli m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym.

Cztery przystąpienia i jedno uchwalenie na Sesji
Sesja Rady Miasta Gdańska 27 maja 2021

Radni miejscy podczas XXXVI sesji RMG podjęli m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden plan uchwalono, zapoczątkowano prace nad czterema.

Dwa nowe przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych
Sesja Rady Miasta Gdańska 29 kwietnia 2021

Radni miejscy podczas XXXV sesji podjęli m.in. dwie uchwały w sprawie rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

XXXIV Sesja Rady Miasta Gdańska. Plan dla Klukowa-Rębiechowa
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 marca 2021

25 marca, podczas XXXIV sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę rozpoczynającą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dziewięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 lutego 2021

Radni miejscy podczas XXXIII sesji RMG podjęli m.in. dziewięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Siedem planów uchwalono, zapoczątkowano prace nad dwoma.

Sześć nowych planów miejscowych
Sesja Rady Miasta Gdańska 17 grudnia 2020

Radni miejscy podczas XXXI sesji podjęli m.in. sześć uchwał w sprawie rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Trzy nowe plany miejscowe oraz regulamin wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji
Sesja Rady Miasta Gdańska 29 października 2020

Podczas XXIX sesji Rady Miasta Gdańska przegłosowano m. in. cztery uchwały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska. Jedną w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, jedną dotyczącą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dwie – przystąpień.

XXVIII Sesja Rady Miasta Gdańska
Sesja Rady Miasta Gdańska 24 września 2020

Radni miejscy podczas XXVIII sesji RMG podjęli m.in. siedem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany zostały uchwalone, zapoczątkowano prace na trzema.

Uchwała przygotowana w oparciu o lex deweloper jednogłośnie odrzucona
Sesja Rady Miasta Gdańska 27 sierpnia 2020

Gdańscy Radni niemal jednogłośnie odrzucili uchwałę przygotowaną w oparciu o lex deweloper. Podczas XXVI sesji Rady Miasta pierwszy raz, od dnia wejścia w życie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących, procedowano uchwałę w tym trybie.

Strona 3 z 8