18 stycznia, podczas LXXII sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ul. Żaglowej i Narwickiej.

Uchwalenie planu Letnica rejon ul. Żaglowej i Narwickiej (druk 1886; uzasadnienie) pozwoli na poprawę warunków inwestowania usługowego w rejonie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo. Plan rozszerzył przeznaczenie usługowe zgodnie z celem przystąpienia do zmiany planu, w ramach którego w sytuacjach kryzysowych możliwe będzie zorganizowanie szpitala bez konieczności czekania na regulacje prawne (np. specustawy). Główne przeznaczenie tego terenu zostało podtrzymane zgodnie z obowiązującym planem miejscowym i istniejącym zagospodarowaniem (m.in. funkcje targowe, wystawiennicze, biurowe, hotelowe). Plan umożliwi także przeznaczenie terenu dawnej bocznicy kolejowej na cele usługowo-produkcyjne, co da szansę na spójne zagospodarowanie obecnej rezerwy i terenów sąsiadujących.