Podczas LII sesji Rada Miasta Gdańska zadecydowała m.in. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo – rejon sądu przy ulicy Piekarniczej.

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo – rejon sądu przy ulicy Piekarniczej umożliwia realizację celu publicznego, jakim jest rozbudowa i modernizacja siedziby Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ. Poprawi to warunki jego funkcjonowania i podwyższy jakość obsługi klientów. Plan pozwala również na realizację miejsc postojowych pod estakadą ulicy Rakoczego, co polepszy możliwości parkowania w tym rejonie miasta.