Otwarto oferty w przetargu na rewitalizację Ratusza Oruńskiego. WIZUALIZACJE
Rewitalizacja 4 marca 2020

W ramach projektu rewitalizacji gdańskich dzielnic dawny blask odzyskują kolejne obszary miasta. We wtorek, 3 marca, otwarto oferty w przetargu na przebudowę budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej wraz z adaptacją na cele społeczne. Zadanie realizowane jest w ramach projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku.

Konkurs na realizację zadania: Rewitalizacja społeczna dzielnic objętych Programem Rewitalizacji - zmiana terminu składania ofert
Rewitalizacja 3 marca 2020

Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Miastem Gdańskiem. Jego zadaniem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz poprawy swojego najbliższego otoczenia. Inicjatywa skoncentrowana jest wokół podwórek zlokalizowanych na dzielnicach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

Strona 8 z 30