Regulamin świadczenia usługi przesyłania informacji za pomocą poczty elektronicznej.

 1. Wydawcą Newslettera jest Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Wały Piastowskie 24 ("Wydawca”).
 2. W ramach usługi przesyłania informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter”).
 3. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego użytkownika serwisu www.brg.gda.pl, ("Subskrybenta”), po aktywacji usługi, zgodnie z pkt 5 Regulaminu.
 4. Newsletter zawiera informacje dot. zadań własnych BRG (tj. planowania przestrzennego i rewitalizacji miasta Gdańska)
 5. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez: wpisanie swojego e-maila poprzez formularz na stronie Biura Rozwoju Gdańska" oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji
 6. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.
 7. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez  Biuro Rozwoju Gdańska i na przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 9. Administratorem danych osobowych jest Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Wały Piastowskie 24. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 10. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Wydawcy,
  2. wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki,
  3. informację o sposobie rezygnowania z usługi.
 11. Każdy Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez  kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości. Wówczas Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.
 12. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.
 13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści "Regulaminu Newslettera” bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie serwisu www.brg.gda.pl.
 14. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji. 
 15. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
 16. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.