Rewitalizacja to nie tylko remont budynku, ale i kompleksowe działania na rzecz lokalnej społeczności, które pozytywnie wpływają na codzienne życie mieszkańców. W ramach programu Rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu ruszyły roboty drogowe, trwają też remonty budynków gminnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Rewitalizacja tej części miasta to koszt blisko 60,5 mln zł.

Rewitalizacja najczęściej kojarzy się ze zmianą budynku, czy ulicy. Ale rewitalizacja to przede wszystkim skupienie różnych działań, z jednej strony - działań infrastrukturalnych, z drugiej – aktywizacji lokalnej społeczności. Te dwie strony muszą się uzupełniać, bo jeśli nie będziemy mieć wyremontowanej ulicy, to same działania społeczne niczego nie zmienią – powiedziała prezydent Aleksandra Dulkiewicz. – Zdaję sobie sprawę, że remonty ulic i modernizacje kamienic są uciążliwe, jednak jeśli chcemy, aby nasza dzielnica była piękniejsza, one muszą zostać wykonane. Zrobimy jednak wszystko, żeby prace rewitalizacyjne były jak najmniej uciążliwe dla mieszkanek i mieszkańców.

Modernizacja ulic

Kilka tygodni temu została podpisana umowa na przebudowę czterech ulic na Biskupiej Górce: Salwator, Zaroślak, Na Stoku oraz Biskupiej. W ramach zaplanowanych prac zainstalowane zostaną nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wykonana będzie także kanalizacja deszczowa i przebudowana sieć gazowa. Na koniec pojawią się nowe jezdnie i chodniki oraz stylizowane oświetlenie i ławki. Nie zabraknie także nowych nasadzeń.

- DRMG podpisało umowę z firmą Grzenkowicz na rewitalizację tej jakże pięknej części miasta, ale wymagającej odnowienia. 30 listopada, zaraz po podpisaniu umowy, rozpoczęliśmy prace i weszliśmy na teren budowy. Zaczęliśmy od ulicy Zaroślak i niestety te prace będą tworzyły utrudnienia, ale ich celem jest poprawa jakości życia mieszkańców dzielnicy. Zapewniam, że będziemy się starali maksymalnie dostosować tak, aby uciążliwości dla mieszkańców było jak najmniej. To co jesteśmy zobowiązani wykonać w ramach umowy, to modernizacja chodników i dróg, oraz to co najważniejsze, a czego nie widać, to jest bardzo duża praca na infrastrukturze podziemnej – mówił podczas briefingu Karol Kalinowski, dyrektor DRMG.

Co najmniej do połowy lutego zamknięty pozostanie fragment ulicy Zaroślak od mostku nad Kanałem Raduni do ul. Na Stoku. Objazd będzie poprowadzony równoległym odcinkiem ulicy, wzdłuż Kanału Raduni. Po zakończeniu robót na pierwszym odcinku, wykonawca rozpocznie prace na fragmencie ul. Na Stoku, od nr 23 do 37.

Planowany harmonogram prowadzenia robót dla poszczególnych etapów

grudzień 2022 – styczeń 2023 – ul. Zaroślak (cały zakres przebudowy)
luty – marzec 2023 – Na Stoku 23-27
kwiecień – czerwiec 2023 – Na Stoku 23 (skrzyżowanie z ul. Biskupią)
lipiec 2023 – Biskupia (al. Armii Krajowej – Salwator)
sierpień – wrzesień 2023 – Biskupia (Salwator – skrzyżowanie z ul. Na Stoku)
październik – grudzień 2023 – Na Stoku (skrzyżowanie ul. Biskupia – Na Stoku 46)
styczeń 2024 – Na Stoku 46-48
luty – marzec 2024 – Na Stoku 48-49
kwiecień – połowa maja 2024 – Na Stoku 49-51
połowa maja – połowa czerwca – Biskupia (skrzyżowanie Na Stoku – Biskupia 26)
połowa czerwca – lipiec 2024 – Biskupia 26-24 B

Remonty budynków

Prace wykonywane będą również w budynkach komunalnych oraz tych należących do wspólnot mieszkaniowych. 13 budynków komunalnych przejdzie kompleksowy remont, natomiast 37 wspólnot wyremontuje części wspólne swoich budynków: elewacje, klatki schodowe i dachy oraz wykona izolację pionową i poziomą.

- W tej chwili prowadzimy modernizację 13 budynków należących do miasta, którymi administrują Gdańskie Nieruchomości. Są to modernizacje całkowite, kompletne, to znaczy, że poza murami zewnętrznymi wymieniamy całe wnętrza budynków. Wszystkie te budynki są robione w najwyższych standardach energetycznych i jakościowych – mówił Ziemowit Borowczak, dyrektor Gdańskich Nieruchomości.

Remontowane budynki gminne

Biskupia 8A, 11, 17, 27
Na Stoku 12b, 15, 23, 25, 35, 39, 40
Rogaczewskiego 45
Salwator 7

Rewitalizacja = zmiana

- Jeżeli mówimy o rewitalizacji, nie możemy zapominać o tym, że jest to proces. Te wszystkie remonty, które się teraz dzieją, są wynikiem procesu, który trwa tak naprawdę od 2015 roku, jeżeli chodzi o teren Biskupiej Górki. Będziemy kontynuować prace rewitalizacyjne. W tej chwili jesteśmy na Biskupiej Górce na największym, najcięższym, najdroższym i najtrudniejszym zadaniu – powiedziała podczas konferencji Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska.

Przez cały ten okres, w każdy drugi czwartek miesiąca (w godzinach 16:00-19:00), w Domu Sąsiedzkim przy ulicy Biskupiej 4 będzie działał punkt informacyjny. Mieszkańcy będą tu mogli uzyskać najnowsze informacje na temat harmonogramu prowadzonych prac oraz zmian w organizacji ruchu wprowadzanych w związku z realizacją poszczególnych etapów rewitalizacji. Pierwszy dyżur zorganizowany będzie 12 stycznia 2023 roku.

Prowadzone prace to element Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska. Za jego realizację odpowiedzialne jest Biuro Rozwoju Gdańska, poszczególne zadania wykonują Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.

Program rewitalizacji w Gdańsku jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Są nim objęte cztery podobszary:

Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście – 87,24 ha
Orunia – 145,26 ha
Biskupia Górka / Stary Chełm – 104,60 ha
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście – 165,29 ha

Całkowita wartość przeprowadzanej w Gdańsku rewitalizacji to 180 220 726,80 zł. Unia Europejska dofinansowała realizację poszczególnych projektów kwotą 78 983 256,39 zł , co stanowi około 60% wydatków kwalifikowalnych.

Natomiast całkowita wartość Projektu Rewitalizacji Biskupiej Górki to 60 460 069,48 zł. Koszt kwalifikowalny – 34 903 615,79 zł. Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy UE – 25 565 963,03 zł.