Majowe wyłożenie projektów planów
Wyłożenia 2 maja 2016

Od 2 maja do 2 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostanie udostępnionych dziewięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Kwietniowe wyłożenia projektów planów
Wyłożenia 31 marca 2016

Od 1 do 29 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 udostępnione do publicznego wglądu będą cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Strona 10 z 10