Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów wyłożonych do publicznego wglądu
Wyłożenia 18 października 2021

Od 18 października do 17 listopada 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Stogach i w Brzeźnie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 13 września
Wyłożenia 13 września 2021

Od 13 września do 11 października 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Ujeścisku, Suchaninie i Strzyży. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 9 sierpnia
Wyłożenia 6 sierpnia 2021

Od 9 sierpnia do 6 września 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Brzeźnie oraz linii elektroenergetycznej planowanej w rejonie obwodnicy południowej Gdańska. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 19 lipca 2021 roku
Wyłożenia 19 lipca 2021

Od 19 lipca do 16 sierpnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 5 lipca
Wyłożenia 5 lipca 2021

Od 5 lipca do 2 sierpnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Osowej oraz Śródmieściu. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 14 czerwca
Wyłożenia 14 czerwca 2021

Od 14 czerwca do 12 lipca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Ujeściska oraz Łostowic. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 31 maja
Wyłożenia 31 maja 2021

Od 31 maja do 29 czerwca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący Polskiego Haka. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 17 maja
Wyłożenia 17 maja 2021

Od 17 maja do 15 czerwca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Wyspy Sobieszewskiej oraz Nowego Portu. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu miejscowego od 4 maja
Wyłożenia 30 kwietnia 2021

Od 4 maja do 1 czerwca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 3 z 10