Wyłożenie projektu planu od 29 sierpnia
Wyłożenia 29 sierpnia 2022

Od 29 sierpnia do 26 września 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu Krakowca-Górek Zachodnich. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 22 sierpnia 2022 roku
Wyłożenia 22 sierpnia 2022

Od 22 sierpnia do 19 września 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Dolnego Wrzeszcza, Ujeściska oraz rejonu Placu Dwóch Miast. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 6 czerwca
Wyłożenia 3 czerwca 2022

Od 6 czerwca do 5 lipca 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Dolny rejon alei gen. Józefa Hallera 201. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu
Wyłożenia 29 kwietnia 2022

Od 2 do 31 maja 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon dworca autobusowego. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu
Wyłożenia 8 kwietnia 2022

Od 11 kwietnia do 11 maja 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu
Wyłożenia 21 marca 2022

Od 21 marca do 19 kwietnia 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu w Pieckach Migowie. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu od 7 marca 2022 roku
Wyłożenia 7 marca 2022

Od 7 marca do 4 kwietnia 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest ponownie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu na Stogach. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu od 21 lutego 2022 roku
Wyłożenia 21 lutego 2022

Od 21 lutego do 21 marca 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Ujeścisku i Przymorzu Małym. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu
Wyłożenia 28 stycznia 2022

Od 31 stycznia do 28 lutego 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Aniołkach, Oruni Górnej i Jasieniu. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 3 z 11