Październikowe wyłożenie projektów planów w BRG
Wyłożenia 30 września 2016

Od 30 września do 31 października w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono sześć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wrześniowe wyłożenie projektów planów w BRG
Wyłożenia 31 sierpnia 2016

Od 1 do 30 września w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono dziewięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Sierpniowe wyłożenie projektów planów w BRG
Wyłożenia 01 sierpnia 2016

Od 1 do 30 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Lipcowe wyłożenie projektów planów
Wyłożenia 30 czerwca 2016

Od 1 do 29 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Czerwcowe wyłożenie w Biurze Rozwoju Gdańska
Wyłożenia 01 czerwca 2016

Wraz z pierwszym dniem nowego miesiąca, do publicznego wglądu w Biurze Rozwoju Gdańska, udostępniony został projekt planu „Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej”.

Majowe wyłożenie projektów planów
Wyłożenia 02 maja 2016

Od 2 maja do 2 czerwca w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostanie udostępnionych dziewięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Kwietniowe wyłożenia projektów planów
Wyłożenia 31 marca 2016

Od 1 do 29 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 udostępnione do publicznego wglądu będą cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Strona 6 z 6