Wyłożenie projektu planu od 1 kwietnia 2021 roku
Wyłożenia 1 kwietnia 2021

Od 1 do 30 kwietnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Zeusa i Afrodyty. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 15 marca
Wyłożenia 15 marca 2021

Od 15 marca do 13 kwietnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Śródmieściu oraz Rudnikach. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 18 lutego
Wyłożenia 18 lutego 2021

Od 18 lutego do 18 marca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów miejscowych w lutym 2021 roku
Wyłożenia 8 lutego 2021

Od 8 lutego do 8 marca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujące tereny zlokalizowane w Nowym Porcie. Dwa z nich dotyczą wizji przekształceń rejonu ulicy tzw. Zielonej Wyzwolenia. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 4 stycznia 2021 roku
Wyłożenia 4 stycznia 2021

Od 4 stycznia do 2 lutego 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 14 grudnia
Wyłożenia 14 grudnia 2020

Od 14 grudnia 2020 roku do 14 stycznia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 30 listopada 2020 roku
Wyłożenia 30 listopada 2020

Od 30 listopada do 29 grudnia 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 9 listopada
Wyłożenia 9 listopada 2020

Od 9 listopada do 8 grudnia 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 1 września
Wyłożenia 1 września 2020

Od 1 do 29 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema.

Strona 4 z 10