Obwieszczenia 19 stycznia 2017

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 31 stycznia 2017 r. do 1 marca 2017 r.

Obwieszczenia 29 grudnia 2016

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenia 19 grudnia 2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 30 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Komunikaty i ogłoszenia 30 listopada 2016

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

 

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenia 21 listopada 2016

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 30 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Obwieszczenia 08 listopada 2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Obwieszczenia 31 października 2016

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

 dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenia 19 października 2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 28 października 2016 r. do 29 listopada 2016 r.

 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Obwieszczenia 04 października 2016

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Strona 9 z 10