Komunikaty i ogłoszenia 30 listopada 2016

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

 

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenia 21 listopada 2016

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 30 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Obwieszczenia 08 listopada 2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Obwieszczenia 31 października 2016

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

 dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenia 19 października 2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 28 października 2016 r. do 29 listopada 2016 r.

 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Obwieszczenia 04 października 2016

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Obwieszczenia 22 września 2016

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r.

Obwieszczenia 05 września 2016

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Obwieszczenia 29 sierpnia 2016
 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

Strona 8 z 9