Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MPZP
Obwieszczenia 02 marca 2017

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wyłożenie projektów planów od 2 do 31 marca 2017 roku
Obwieszczenia 21 lutego 2017

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 02 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania MPZP
Obwieszczenia 31 stycznia 2017

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Wyłożenie projektów planów od 31 stycznia do 1 marca 2017 roku
Obwieszczenia 19 stycznia 2017

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 31 stycznia 2017 r. do 1 marca 2017 r.

Odwołanie wyłożenia projektu planu
Obwieszczenia 29 grudnia 2016

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie projektów planów od 30 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku
Obwieszczenia 19 grudnia 2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 30 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Odwołanie wyłożenia projektu planu
Komunikaty i ogłoszenia 30 listopada 2016

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

 

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie projektów planów od od 30 listopada do 30 grudnia 2016 roku
Obwieszczenia 21 listopada 2016

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 30 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP
Obwieszczenia 08 listopada 2016

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Strona 10 z 11