Wyłożenie projektu planu od 6 lutego do 6 marca 2023 roku
Obwieszczenia 30 stycznia 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 6 lutego 2023 r. do 6 marca 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Letnica i Łostowice
Obwieszczenia 14 grudnia 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu STeR 2.0
Obwieszczenia 13 grudnia 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu pt.: Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska – STeR 2.0

Wyłożenie projektów planów od 19 grudnia 2022 do 18 stycznia 2023 roku
Obwieszczenia 12 grudnia 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 19 grudnia 2022 r. do 18 stycznia 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Kokoszki Przemysłowe
Obwieszczenia 15 listopada 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o dodatkowym naborze na Członków II kadencji Komitetu Rewitalizacji
Komunikaty i ogłoszenia 2 listopada 2022

Zgodnie z § 4. ust. 1 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji (dalej: Regulamin), jeżeli liczba wyłonionych w pierwszym naborze członków Komitetu jest mniejsza niż minimalne wartości wskazane w poszczególnych kategoriach, określonych w §2 Regulaminu, procedurę naboru przeprowadza się ponownie. W związku z powyższym, informujemy, że nabór dodatkowy na Członków Komitetu Rewitalizacji zostanie przeprowadzony w dniach od 8 listopada 2022 r. do 16 listopada 2022 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Firoga, Rudniki, Stogi, Lipce, Park Płd.
Obwieszczenia 13 października 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o naborze na Członków II kadencji Komitetu Rewitalizacji
Komunikaty i ogłoszenia 30 września 2022

Otwarty nabór kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji trwa od 30 września do 21 października 2022 roku. Zgłoszenia należy dokonać poprzez dostarczenie prawidłowo wypełnionego kompletu dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego, listy poparcia i oświadczenia (jeśli jest wymagane).

Wyłożenie projektów planów od 19 września do 17 października 2022 roku
Obwieszczenia 12 września 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 19 września 2022 r. do 17 października 2022 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Strona 4 z 21