Wynik naboru: projektant w Zespole Transportu
Wynik naboru na stanowisko w BRG 16 sierpnia 2021

 Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wyłożenie projektów planów od 9 sierpnia do 6 września 2021 roku
Obwieszczenia 01 sierpnia 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 9 sierpnia 2021 r. do 6 września 2021 r.

Wynik naboru: specjalista w zespole urbanistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 26 lipca 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wyłożenie projektu planu od 19 lipca do 16 sierpnia 2021 roku
Obwieszczenia 12 lipca 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 19 lipca 2021 r. do 16 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Kiełpino Górne
Obwieszczenia 08 lipca 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
Obwieszczenia 28 czerwca 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05 lipca 2021 r. do 02 sierpnia 2021 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP: Orunia, Kokoszki, Ujścisko, Jasień
Obwieszczenia 09 czerwca 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Wyłożenie projektów planów od 14 czerwca do 12 lipca 2021 roku
Obwieszczenia 07 czerwca 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 14 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.

Poradnik projektowania uniwersalnego - udostępnienie do publicznego wglądu od 31 maja
Obwieszczenia 27 maja 2021

Prezydent Miasta Gdańsk zaprasza

do zapoznania się z „Poradnikiem projektowania uniwersalnego -  szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”.

Strona 2 z 15