Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
Obwieszczenia 28 czerwca 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 05 lipca 2021 r. do 02 sierpnia 2021 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od 9.00 do 15.00

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP: Orunia, Kokoszki, Ujścisko, Jasień
Obwieszczenia 9 czerwca 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Wyłożenie projektów planów od 14 czerwca do 12 lipca 2021 roku
Obwieszczenia 7 czerwca 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 14 czerwca 2021 r. do 12 lipca 2021 r.

Poradnik projektowania uniwersalnego - udostępnienie do publicznego wglądu od 31 maja
Obwieszczenia 27 maja 2021

Prezydent Miasta Gdańsk zaprasza

do zapoznania się z „Poradnikiem projektowania uniwersalnego -  szczegółowe standardy dostępności dla kształtowania przestrzeni i budynków w mieście Gdańsku”.

Wyłożenie projektu planu od 31 maja do 29 czerwca 2021 roku
Obwieszczenia 24 maja 2021

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 31 maja 2021 r. do 29 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Orunia Górna i Oliwa Górna
Obwieszczenia 7 maja 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Wyłożenie projektów planów od 17 maja do 15 czerwca 2021 roku
Obwieszczenia 7 maja 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 17 maja 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.

Wyłożenie projektu planu od 4 maja do 1 czerwca 2021 roku
Obwieszczenia 27 kwietnia 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 04 maja 2021 r. do 01 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Klukowo
Obwieszczenia 7 kwietnia 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Strona 6 z 19