Grafika symboliczna.
Obwieszczenia 15 maja 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 22 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Grafika symboliczna.
Obwieszczenia 15 maja 2023

Prezydent Miasta Gdańska

zaprasza do zapoznania się z opracowaniem

„Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska STeR 2.0”

Grafika symboliczna.
Obwieszczenia 20 kwietnia 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Odstąpienie od sporządzania planów
Obwieszczenia 12 kwietnia 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta  Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie projektów planów od 17 kwietnia do 17 maja 2023 roku
Obwieszczenia 7 kwietnia 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 w dniach od 17 kwietnia 2023 r. do 17 maja 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Wyłożenie projektów planów od 3 kwietnia do 5 maja 2023 roku
Obwieszczenia 27 marca 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 3 kwietnia 2023 r. do 5 maja 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Grafika symboliczna.
Obwieszczenia 6 marca 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 13 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Osowa, Rudniki, Orunia, Oliwa, Ujeścisko
Obwieszczenia 28 lutego 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie projektów planów od 13 lutego do 13 marca 2023 roku
Obwieszczenia 6 lutego 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 13 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Strona 3 z 21