Konsultacje społeczne dotyczące nowych granic obszaru objętego rewitalizacją w Gdańsku
Rewitalizacja 16 listopada 2022

W listopadzie i w grudniu odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Gdańsku.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Kokoszki Przemysłowe
Obwieszczenia 15 listopada 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gdańskie Badania Ruchu 2022. Za nami etap IV
Gdańskie Badania Ruchu 2022 8 listopada 2022

Trudno budować sprawnie działający i efektywny system transportowy w mieście, nie opierając się na analizach i symulacjach. Bez nich niemożliwe jest także właściwe zarządzanie istniejącą infrastrukturą. Rzetelnych danych na temat transportu dostarczają Gdańskie Badania Ruchu. Właśnie zakończył się IV ich etap.

Ogłoszenie o dodatkowym naborze na Członków II kadencji Komitetu Rewitalizacji
Komunikaty i ogłoszenia 2 listopada 2022

Zgodnie z § 4. ust. 1 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji (dalej: Regulamin), jeżeli liczba wyłonionych w pierwszym naborze członków Komitetu jest mniejsza niż minimalne wartości wskazane w poszczególnych kategoriach, określonych w §2 Regulaminu, procedurę naboru przeprowadza się ponownie. W związku z powyższym, informujemy, że nabór dodatkowy na Członków Komitetu Rewitalizacji zostanie przeprowadzony w dniach od 8 listopada 2022 r. do 16 listopada 2022 r.

LV Sesja Rady Miasta Gdańska. Plan dla Kokoszek Przemysłowych
Sesja Rady Miasta Gdańska 25 października 2022

27 października, podczas LV sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę rozpoczynającą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Kokoszkach Przemysłowych.

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku ponownie z szansą na wyróżnienie Regiostars
Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście 20 października 2022

Regiostars to plebiscyt organizowany przez Komisję Europejską, w ramach którego wyróżniane są ciekawe projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych. To forma prezentowania dobrych praktyk, ale i inspiracja dla innych regionów. Doceniona w 2016 roku Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku znalazła się w gronie najlepszych realizacji piętnastolecia i raz jeszcze ma szansę na wyróżnienie. Głosowanie internetowe już ruszyło i potrwa do 15 listopada.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Firoga, Rudniki, Stogi, Lipce, Park Płd.
Obwieszczenia 13 października 2022

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przystąpienie do prac nad nowymi planami. Złóż wniosek online
Inne 12 października 2022

29 września, podczas LIV sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwały w sprawie zapoczątkowania prac nad sześcioma planami miejscowymi. Właśnie trwa zbieranie wniosków do każdego z nich.

Klukowo. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 6 października 2022

5 października w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM. Spotkanie, w którym wzięło udział siedem osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 9 z 98