Wyłożenie projektów planów od 17 maja
Wyłożenia 17 maja 2021

Od 17 maja do 15 czerwca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Wyspy Sobieszewskiej oraz Nowego Portu. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 Wsparcie działań społecznych. Konkurs dla organizacji pozarządowych
Rewitalizacja 10 maja 2021

Biuro Rozwoju Gdańska ogłosiło konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Miastem Gdańskiem. Wyłonione organizacje mają wspierać działania społeczne w dzielnicach objętych rewitalizacją i wspólnie z mieszkańcami urządzić wybrane podwórka. 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Orunia Górna i Oliwa Górna
Obwieszczenia 07 maja 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Wyłożenie projektów planów od 17 maja do 15 czerwca 2021 roku
Obwieszczenia 07 maja 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 17 maja 2021 r. do 15 czerwca 2021 r.

Wyłożenie projektu planu miejscowego od 4 maja
Wyłożenia 30 kwietnia 2021

Od 4 maja do 1 czerwca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Dwa nowe przystąpienia do sporządzenia planów miejscowych
Sesja Rady Miasta Gdańska 29 kwietnia 2021

Radni miejscy podczas XXXV sesji podjęli m.in. dwie uchwały w sprawie rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Wyłożenie projektu planu od 4 maja do 1 czerwca 2021 roku
Obwieszczenia 27 kwietnia 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 04 maja 2021 r. do 01 czerwca 2021 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Klukowo
Obwieszczenia 07 kwietnia 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Dawne zakłady mięsne. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 07 kwietnia 2021

6 kwietnia 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Długie Ogrody rejon dawnych zakładów mięsnych. Dyskusja przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 9 z 79