Wynik naboru: asystent w Zespole Środowiska i Inżynierii
Wynik naboru na stanowisko w BRG 21 września 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze

Wynik naboru: specjalista w zespole urbanistycznym
Wynik naboru na stanowisko w BRG 17 września 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Wynik naboru: spacjalista w Zespole Komunikacji Społecznej
Wynik naboru na stanowisko w BRG 17 września 2021

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

„Lokalność dużego miasta”. Przestrzenie publiczne Przeróbki i Oliwy
Gdańskie Przestrzenie Lokalne 13 września 2021

Akademia Sztuk Pięknych opublikowała trzeci tom Katalogu Artystyczno-Badawczego zatytułowany „Lokalność dużego miasta”. Publikacja poświęcona została tematyce przestrzeni publicznych Przeróbki i Oliwy w Gdańsku.

Wyłożenie projektów planów od 13 września
Wyłożenia 13 września 2021

Od 13 września do 11 października 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Ujeścisku, Suchaninie i Strzyży. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP. Ujeścisko, Letnica, Matarnia
Obwieszczenia 08 września 2021

 OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Dwutorowa linia elektroenergetyczna - po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 03 września 2021

2 września 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu planu  dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia - GPZ Maćki - GPZ Pruszcz Gdański w mieście Gdańsku. Spotkanie, w którym wzięło udział 7 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 13 września do 11 października 2021 roku
Obwieszczenia 02 września 2021

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 13 września 2021 r. do 11 października 2021 r.

Trzy przystąpienia, pięć uchwaleń miejscowych planów
Sesja Rady Miasta Gdańska 26 sierpnia 2021

Radni miejscy podczas XXXVIII sesji RMG podjęli m.in. osiem uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pięć planów uchwalono, zapoczątkowano prace nad trzema.

Strona 5 z 79