Aktualności 15 kwietnia 2019

Szanowni Państwo, dnia 19 kwietnia 2019 roku Biuro Rozwoju Gdańska pracuje do godziny 14:00.

Studium 12 kwietnia 2019

11 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska w części dotyczącej fragmentu plaży i lasu na Stogach. W spotkaniu wzięły udział 22 osoby.  

Obwieszczenia 11 kwietnia 2019

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Obwieszczenia 11 kwietnia 2019

OBWIESZCZENIE

Prezydenta  Miasta Gdańska

w sprawie odstąpienia od sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Dyskusja publiczna 10 kwietnia 2019

9 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dwie dyskusje publiczne na temat projektów planów miejscowych: Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II oraz Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta.

Wyłożenia 01 kwietnia 2019

Od 1 do 30 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska zostały wyłożone do publicznego wglądu dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Studium 01 kwietnia 2019

Od 1 do 30 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska dotyczący fragmentu plaży i lasu na Stogach.

Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście 29 marca 2019

29 marca nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin na Dolnym Mieście. Placówkę w wyremontowanym lokalu przy ul. Radnej 3/2 będzie prowadzić fundacja FOSA. W przyszłym tygodniu fundacja zaprasza na dni otwarte.

Inne 28 marca 2019

Podczas VIII sesji Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. pięć uchwał w sprawie planów miejscowych. Dwie dotyczyły przystąpienia do sporządzenia planów, kolejne dwie uchwalenia planów. Radni uznali także, że należy odstąpić od sporządzania planu na Starym Mieście.

Strona 5 z 54