Wyłożenie projektów planów od 3 kwietnia do 5 maja 2023 roku
Obwieszczenia 27 marca 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 3 kwietnia 2023 r. do 5 maja 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Budynek nowego domu sąsiedzkiego na Oruni.
Rewitalizacja 17 marca 2023

Budynek przy ul. Dworcowej 11 już gotowy. Służyć będzie przede wszystkim lokalnej społeczności. Powstał w ramach trwającego obecnie programu rewitalizacji tej części Gdańska. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska złożyła wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie.

Rewitalizacja Biskupiej Górki: Przenosimy kamienice w XXI wiek
Biskupia Górka / Stary Chełm 15 marca 2023

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wyodrębnione łazienki, renowacja okien, elewacje odnowione zgodnie z wytycznymi konserwatora. Biskupia Górka to dziś największy plac budowy w Gdańsku. Remonty obejmują ulice wraz z chodnikami, a 13 kamienic ulega gruntownej przebudowie. Wszystko po to, by zapewnić mieszkańcom nowoczesne warunki mieszkaniowe przy jednoczesnym poszanowaniu historycznej tkanki.

Wyłożenie projektu planu od 13 marca
Wyłożenia 13 marca 2023

Od 13 marca do 11 kwietnia 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu Kokoszek. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zieleń i woda - gdańskie strategie i projekty dla miejskiej przyrody
Inne 7 marca 2023

„Zieleń i woda. Projekty dla Gdańska” to tytuł otwartego seminarium przygotowanego przez Biuro Architekta Miasta oraz Biuro Rozwoju Gdańska, które odbyło się w poniedziałek, 6 marca. W ECS zaprezentowano polityki miejskie i kluczowe projekty związane z kształtowaniem oraz rozwojem zielonej i niebieskiej infrastruktury Gdańska.

Zielone liście.
Gdańska Polityka Zieleni 7 marca 2023

Dwa lata temu powstała Gdańska Polityka Wodna (GPW), dokument dotyczący zagospodarowania terenów nadwodnych z poszanowaniem walorów przyrodniczych i ochrony przeciwpowodziowej. Ukończona właśnie Gdańska Polityka Zieleni (GPZ) uzupełnia wcześniejsze rekomendacje o zieleń. Dokument GPZ zawiera wytyczne dotyczące kształtowania zieleni w mieście i zwiększania jej dostępności dla mieszkańców. Będzie punktem wyjścia dla działań wielu jednostek miejskich oraz urbanistów tworzących plany miejscowe w Gdańsku.

Grafika symboliczna.
Obwieszczenia 6 marca 2023

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 13 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska,

ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Dyskusja publiczna 3 marca 2023

2 marca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok. Spotkanie, w którym wzięło udział sześć osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa z zaznaczonymi granicami projektu planu.
Dyskusja publiczna 2 marca 2023

28 lutego 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Letnica rejon ulicy Starowiejskiej. Spotkanie, w którym wzięło udział 46 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 5 z 98