Zapytanie ofertowe Nr 1/165/2021 na wykonanie remontu ścian z dociepleniem, odtworzenie detali budynku wielorodzinnego przy ul. Strajku Dokerów 18 w Gdańsku
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 30 marca 2021

 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strajku Dokerów 18 na wykonawcę prac wybrała:

Zapytanie ofertowe Nr 1/134/2021 na wykonanie remontu ścian z dociepleniem, odtworzenie detali w budynku wielorodzinnym przy ul. Strajku Dokerów 12
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 30 marca 2021

 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strajku Dokerów 12 na wykonawcę prac wybrała:

Zapytanie ofertowe nr 4W/REW/2021/BAZA – NIEROZSTRZYGNIĘTE
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 15 marca 2021

Niniejszym informujemy, że w ramach postępowania ofertowego NR 4W/REW/2021/BAZA – WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH ogłasza brak rozstrzygnięcia przetargu.

Zapytanie ofertowe Nr 1/162/2020 na wykonanie remontu elewacji, odtworzenie detali, remont ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym Strajku Dokerów 19 w Gdańsku
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 3 marca 2021

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Strajku Dokerów 19 na wykonawcę prac wybrała:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WMP3-5/1/2021 na realizację zamówienia dot. remontu elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Przyjemna 3-5 w Gdańsku
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne 21 stycznia 2021

 Wspólnota mieszkaniowa Przyjemna 3-5 na wykonawcę prac wybrała:

Strona 9 z 16