Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego Nr 4/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 93 w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego Nr 4/20, Wspólnota Mieszkaniowa Trakt św. Wojciecha 93 w Gdańsku ogłasza brak rozstrzygnięcia przetargu.