Zapytanie ofertowe Nr 1/133/2021 wykonanie remontu ścian z dociepleniem, odtworzenie detali, remont ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym ul. STRAJKU DOKERÓW 10 w Gdańsku
Zamówienia publiczne - partnerzy rewitalizacji 3 grudnia 2021

Zapytanie ofertowe Nr 1/133/2021 wykonanie remontu ścian z dociepleniem, odtworzenie detali, remont ścian fundamentowych w budynku mieszkalnym ul. STRAJKU DOKERÓW 10 w Gdańsku

Zapytanie ofertowe Nr 1/145/2021 na wykonanie remontu elewacji, odtworzenie detali w budynku mieszkalnym ul. Wolności 20-20A w Gdańsku
Zamówienia publiczne - partnerzy rewitalizacji 24 czerwca 2021

Zapytanie ofertowe Nr 1/145/2021 na wykonanie remontu elewacji, odtworzenie detali w budynku mieszkalnym ul. Wolności 20-20A w Gdańsku