Niniejszym informujemy, że w ramach postępowania ofertowego Nr 4/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac „Remont elewacji frontowej” w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 93 w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego Nr 4/20, Wspólnota Mieszkaniowa Trakt św. Wojciecha 93 na wykonawcę prac wybrała:

„SUBTILITAS”

Szymon Kalinowski
ul. Długa 36
84-240 Reda

Data wpływu oferty: 30-07-2021 r. godz. 11.40
Cena: 122 106,02 zł brutto
Gwarancja: 60 miesięcy

Złożone oferty:

 „SUBTILITAS”

Szymon Kalinowski
ul. Długa 36
84-240 Reda