Niniejszym informujemy, że w ramach postępowania ofertowego Nr 10/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 75AB w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego Nr 10/20, Wspólnota Mieszkaniowa Trakt Św. Wojciecha 75AB w Gdańsku na wykonawcę prac wybrała:

M-Service
Łukasz Małecki
Kościelna 5b
84-230 Rumia

Data wpływu oferty: 28.05.2021 r.
Cena: 92 545,85 zł brutto
Gwarancja: 60 miesięcy

Złożone oferty:

M-Service
Łukasz Małecki
Kościelna 5b
84-230 Rumia