Zapytanie ofertowe 4/2020  - BRAK ROZSTRZYGNIĘCIA
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Zapytanie ofertowe 2/2020 - NIEROZSTRZYGNIĘTE
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Zapytanie ofertowe 3/2020 - NIEROZSTRZYGNIĘTE
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne

Zgodnie z protokołem Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu elewacji frontowej w budynku mieszkalnym Biskupia 34 w Gdańsku dla zamówienia nr 3/2020 z dnia 08.01.2020 - Komisja stwierdziła, iż wysokość złożonych ofert przewyższa zdolności finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zapytanie ofertowe 1/2020 - NIEROZSTRZYGNIĘTE
Rozstrzygnięte zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Strona 1 z 4