Rozstrzygnięte zamówienia publiczne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

prowadzonego w związku z realizacją projektu pn.

„Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozstrzygnięte zamówienia publiczne

Wynik postępowania związany z wykonaniem remontu elewacji frontowej i podwórkowych budynku mieszkalnego ul. Przyokopowa 2 w Gdańsku.

Rozstrzygnięte zamówienia publiczne

Informacja o wybranym wykonawcy 

Rozstrzygnięte zamówienia publiczne

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO
prowadzonego w związku z realizacją projektu pn.  
„Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rozstrzygnięte zamówienia publiczne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte zamówienia publiczne

Informacja o wybranym wykonawcy

Strona 1 z 2