Niniejszym informujemy, że w ramach postępowania ofertowego Nr 5/20 dotyczącego wyboru Wykonawcy prac „Remont elewacji frontowej oraz remont i ocieplenie pozostałych elewacji” w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 99 w Gdańsku, działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego Nr 5/20, Wspólnota Mieszkaniowa Trakt św. Wojciecha 99 na wykonawcę prac wybrała:

 

„SUBTILITAS” Szymon Kalinowski
ul. Długa 36
84-240 Reda
NIP: 5882404528

Data wpływu oferty: 30-07-2021 r. godz. 11.40
Cena: 239 760,00 zł brutto
Gwarancja: 60 miesięcy

 

Złożone oferty:

„SUBTILITAS” Szymon Kalinowski
ul. Długa 36
84-240 Reda