Od 7 marca do 4 kwietnia 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest ponownie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu na Stogach. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Celem sporządzenia projektu planu Stogi rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem jest wykorzystanie dużego potencjału rozwojowego tego terenu jako pasa nadwodnego Martwej Wisły. Do ożywienia tej części dzielnicy przyczyni się wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej w rejonie przystani żeglarskiej. Uzupełnieniem nowej zabudowy będzie plac publiczny, którego założenia urbanistyczne wynikają z opracowania Gdańskie Przestrzenie Lokalne.

Projekt planu jest ponownie wykładany do publicznego wglądu, gdyż uwzględniona została część uwag złożonych po pierwszym wyłożeniu. W związku z tym w projekcie planu m.in. uwzględniono plany rozbudowy Yacht Klubu Północnego, ustalając dla tej nieruchomości funkcję usługową oraz zwiększono intensywność zabudowy dla kondygnacji podziemnych w jednym z terenów mieszkaniowo-usługowych.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-44-25 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 29.03.2022 r. o godzinie 17:00.

Link do dyskusji publicznej

 1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
 2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
 3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
 4. Instrukcja obsługi aplikacji
 5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 19 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

 • papierowej na adres:
  Biuro Rozwoju Gdańska
  Wały Piastowskie 24, IV piętro
  80-855 Gdańsk
 • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 19 kwietnia 2022 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.