Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu od 15 listopada 2021
Wyłożenia 15 listopada 2021

Od 15 listopada do 13 grudnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Jelitkowie i Pieckach Migowie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Stogi. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 10 listopada 2021

9 listopada 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II. Spotkanie, w którym wzięło udział 5 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 2 listopada
Wyłożenia 2 listopada 2021

Od 2 listopada do 1 grudnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Stogach i w Jelitkowie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Stogi. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 27 października 2021

25 października 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon ulic mjr H. Sucharskiego i prof. W. Andruszkiewicza. Spotkanie, w którym wzięły udział 4 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Brzeźno. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 22 października 2021

21 października 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków. Spotkanie, w którym wzięły udział 3 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów wyłożonych do publicznego wglądu
Wyłożenia 18 października 2021

Od 18 października do 17 listopada 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Stogach i w Brzeźnie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strzyża. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 8 października 2021

6 października 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża - rejon ulic Płk. Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego. Spotkanie, w którym wzięły udział trzy osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Suchanino po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 7 października 2021

5 października 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchanino rejon ulic Schuberta i Nowolipie. Spotkanie, w którym wzięło udział 12 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów od 13 września
Wyłożenia 13 września 2021

Od 13 września do 11 października 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Ujeścisku, Suchaninie i Strzyży. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 4 z 26