Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu
Wyłożenia 8 kwietnia 2022

Od 11 kwietnia do 11 maja 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu
Wyłożenia 21 marca 2022

Od 21 marca do 19 kwietnia 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu w Pieckach Migowie. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu
Dyskusja publiczna 10 marca 2022

9 marca 2022 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przymorze Małe w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej. Spotkanie, w którym wzięło udział 15 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu od 7 marca 2022 roku
Wyłożenia 7 marca 2022

Od 7 marca do 4 kwietnia 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest ponownie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu na Stogach. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Na zdjęciu granice projektu planu
Dyskusja publiczna 25 lutego 2022

24 lutego 2022 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko - zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ulicy Warszawskiej. Spotkanie, w którym wzięło udział 21 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu od 21 lutego 2022 roku
Wyłożenia 21 lutego 2022

Od 21 lutego do 21 marca 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Ujeścisku i Przymorzu Małym. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Orunia Górna. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 11 lutego 2022

10 lutego 2022 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna – skwer przy ulicy Emilii Hoene. Spotkanie, w którym udział wzięły cztery osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Aniołki. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 9 lutego 2022

8 lutego 2022 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Spotkanie, w którym wzięło udział 6 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zaspa – Młyniec. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 2 lutego 2022

31 stycznia 2022 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa - Młyniec - południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II. Spotkanie, w którym wzięło udział 44 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 2 z 26