Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu
Wyłożenia 28 stycznia 2022

Od 31 stycznia do 28 lutego 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Aniołkach, Oruni Górnej i Jasieniu. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 10 stycznia 2022 roku
Wyłożenia 10 stycznia 2022

Od 10 stycznia do 7 lutego 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Oliwa. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 16 grudnia 2021

16 grudnia 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Czyżewskiego 31A. Spotkanie, w którym wzięły udział 2 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Rudniki. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 13 grudnia 2021

13 grudnia 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rudniki rejon ulicy Tarcice. Spotkanie, w którym wzięło udział 5 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Piecki Migowo. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 10 grudnia 2021

8 grudnia 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema. Spotkanie, w którym wzięły udział 43 osoby, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami projektów planów wyłożonych do publicznego wglądu od 6 grudnia 2021
Wyłożenia 6 grudnia 2021

Od 6 grudnia 2021 roku do 3 stycznia 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Rudnikach i Oliwie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Dyskusja publiczna: Jelitkowo rejon ulic Nadmorskiej i Kaplicznej
Dyskusja publiczna 1 grudnia 2021

W ramach przygotowania do przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo w rejonie ulic Nadmorskiej i Kaplicznej zrealizowano następujące przedsięwzięcia informujące o terminie, miejscu i czasie przedmiotowego wydarzenia:

Jelitkowo. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 19 listopada 2021

18 listopada 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej. Spotkanie, w którym wzięło udział 13 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Stogi. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 17 listopada 2021

16 listopada 2021 r. w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi rejon ulic Tamka, Zimnej i Nad Brzegiem. Spotkanie, w którym wzięło udział 7 osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 3 z 26