Wyłożenie projektów planów od 15 marca
Wyłożenia 15 marca 2021

Od 15 marca do 13 kwietnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Śródmieściu oraz Rudnikach. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zakoniczyn. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 12 marca 2021

11 marca 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania  Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a. Dyskusja, w której wzięło udział 7 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Kasztanowej i Wyzwolenia. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 5 marca 2021

4 marca 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania Nowy Port w rejonie ulic Kasztanowej i Wyzwolenia. Dyskusja, w której wzięło udział 19 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Rejon ulicy Wyzwolenia 41. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 24 lutego 2021

23 lutego 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 41. Dyskusja, w której wzięło udział 6 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektu planu od 18 lutego
Wyłożenia 18 lutego 2021

Od 18 lutego do 18 marca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Rejon ulicy Wilków Morskich. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 12 lutego 2021

11 lutego 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon ulicy Wilków Morskich. Dyskusja, w której wzięło udział 14 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożenie projektów planów miejscowych w lutym 2021 roku
Wyłożenia 8 lutego 2021

Od 8 lutego do 8 marca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujące tereny zlokalizowane w Nowym Porcie. Dwa z nich dotyczą wizji przekształceń rejonu ulicy tzw. Zielonej Wyzwolenia. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Polski Hak. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 13 stycznia 2021

12 stycznia 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej. Dyskusja, w której wzięły udział 23 osoby, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Śródmieście. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 7 stycznia 2021

5 stycznia 2021 roku odbyła się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała. Dyskusja, w której wzięło udział 8 osób, przeprowadzona została za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Strona 7 z 26