Osowa. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 4 września 2020

3 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca zapisów projektu planu Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek. W dyskusji wzięło udział siedem osób.

Rudniki. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 3 września 2020

2 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca zapisów projektu planu Rudniki na południe od ulicy Litewskiej. W dyskusji wzięły udział trzy osoby.

Wyłożenie projektu planu od 1 września
Wyłożenia 1 września 2020

Od 1 do 29 września 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony został projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema.

Barniewice. Po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 26 sierpnia 2020

25 sierpnia 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca zapisów projektu planu Barniewice północno-zachodnie II. W dyskusji wzięły udział cztery osoby.

Ołowianka - po dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna 19 sierpnia 2020

18 sierpnia 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca zapisów projektu planu Ołowianka część południowa. W dyskusji wzięły udział cztery odoby.

Wyłożenie projektów planów od 17 sierpnia
Wyłożenia 17 sierpnia 2020

Od 17 sierpnia do 14 września w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Rudniki na południe od ulicy Litewskiej, Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek, Barniewice rejon ulic Meteorytowej i Keplera, oraz Śródmieście - rejon historycznego zespołu szpitala Bożego Ciała.

Wyłożenie projektów planów od 3 sierpnia
Wyłożenia 3 sierpnia 2020

Od 3 do 31 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone zostały cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Ołowianka część południowa, Jelitkowo w rejonie ulic Pomorskiej i Kaplicznej, Barniewice północno-zachodnie II oraz Suchanino - rejon zbiornika wodnego Cyganka.

Oliwa i Osowa. Po dyskusjach publicznych
Dyskusja publiczna 29 lipca 2020

28 lipca 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się dyskusje publiczne dotyczące dwóch projektów planów: Oliwa Górna - Kuźnia Wodna oraz  Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina.

Wyłożenie projektów planów od 6 lipca
Wyłożenia 6 lipca 2020

Od 6 lipca do 3 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska wyłożone są do publicznego wglądu dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Oliwa Górna - Kuźnia Wodna oraz Osowa rejon ulic Jednorożca i Delfina.

Strona 9 z 26