22 stycznia 2024 roku w Biurze Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice – rejon Potoku Kowalskiego. Spotkanie, w którym wzięło udział piętnaście osób, przeprowadzono za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Podczas dyskusji projektantka prowadząca przedstawiła ustalenia projektu planu i omówiła główne skutki środowiskowe. Uczestników na początku zainteresowała kwestia planowanej intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej na terenie zlokalizowanym w południowej części obszaru planu. Pytano również o układ drogowy – o połączenia poszczególnych ulic, skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Ponadto poruszono temat wykupu części gruntów, które – zgodnie z zapisami w projekcie – mają zostać przeznaczone na realizację celu publicznego, jakim jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej poprzez regulację Potoku Kowalskiego. Pozostałe tematy podjęte w trakcie dyskusji publicznej dotyczyły m.in. kwestii związanych z retencją, terenami zieleni i z makroniwelacją. Uczestnicy dopytywali także o formy i terminy składania uwag.

Zespół projektowy omówił powyższe zagadnienia i udzielił wyczerpujących odpowiedzi. Dodatkowo odnotowano kilka uwag formalnych, które związane były m.in. ze zmianą w planowanym układzie drogowym i korektą nieprzekraczalnej linii zabudowy.

W zakładce dotyczącej planu zamieszczona została prezentacja z dyskusji publicznej. Protokół z dyskusji publicznej zostanie opublikowany niezwłocznie po jego sporządzeniu.

Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Wyłożenie projektu planu – do 12 lutego 2024 r.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie.

Dokument dostępny jest na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gdańska.

Projektantka udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu (58) 308 43 51 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłaszanie uwag – do 26 lutego 2024 r.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 26 lutego 2024 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Gdańska.