Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to pierwsze w Polsce i drugie w Europie pod względem wielkości spotkanie branży transportu szynowego. Organizowane od lat 90. wydarzenie cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych wystawców. Przez kilka dni w AmberExpo można skorzystać z możliwości zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie transportu szynowego, stosowanymi na całym świecie. Targi TRAKO to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń w trakcie debat, konferencji czy prezentacji, które są nieodłącznym elementem tego prestiżowego wydarzenia.

W trakcie tegorocznej, piętnastej już edycji targów, która odbywa się w dniach 19-22 września, Biuro Rozwoju Gdańska zaprezentowało wizję rozwoju południowej części miasta. Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim rozbudowy szynowej komunikacji zbiorowej – poprowadzenie nowej linii PKM, biegnącej od Śródmieścia do Kowal, która będzie obejmowała sześć przystanków (Trakt św. Wojciecha, Madalińskiego, Łostowice Świętokorzyska, Niepołomicka, Wielkopolska i Kowale) oraz przedłużenie trasy tramwajowej. W wizji wskazano również rozbudowę systemu tras rowerowych.

- To projekt, który wykorzystuje szanse nowej infrastruktury, by dokonać radykalnej zmiany, tworząc centra usługowe czyli miejsca, które tworzą wspólnotę lokalną - podkreślał Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. 

Prezentacja odbyła się w ramach konferencji organizowanej przez redakcję Gazety Wyborczej pt. Jak kolej miejska może zmienić metropolię? Projekt PKM Południe szansą dla Pomorza. Projekt przedstawiali Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska oraz Rafał Rychel, dyrektor pionu inwestycji PKM SA. Edyta Damszel-Turek omówiła propozycje zagospodarowania w rejonie nowych przystanków oraz przedstawiła założenia dalszego rozwoju Gdańska Południe. Zwróciła także uwagę na potencjalne tereny inwestycyjne i obszary do przekształceń wzdłuż przebiegu trasy PKM. Kierunek przekształceń przyjęty przez miasto opiera się na koncepcji TOD (Transit Oriented Development).

- Zmiany transportowe uwzględniające integrację połączeń kolejowych, autobusowych, tramwajowych, tras rowerowych i pieszych oraz sieci dróg, umożliwią mieszkańcom usprawnienie dojazdów z południowej i zachodniej części miasta do centrum, ale także ułatwią poruszanie się po nowo zainwestowanych terenach -mówiła Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG. - Bardzo ważne dla nas było, podczas projektowania okolic przystanków, by znalazły się tu nowe miejsca pracy oraz poszerzył się zakres i obszar usług. Co zyskają mieszkańcy? Szybki dojazd do centrum, szerszą ofertę usług społecznych, nowe miejsca pracy, atrakcyjne przestrzenie publiczne z ofertą kulturalną; kolej, która łączy, a nie dzieli.

Wykreowanie atrakcyjnych i dobrze skomunikowanych przestrzeni przyczyni się do rozwoju Gdańska Południe. Zmiany przestrzenne, jakie nastąpią w tej części miasta, zdecydowanie wpłyną na jakość życia gdańszczan, przede wszystkim poprzez zwiększenie dostępności transportowej. Wielofunkcyjne ośrodki usługowe, które pojawią się w okolicach przystanków, uzupełnią istniejącą obecnie ofertę usług, stając się atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi. Poszerzy się również zakres usług społecznych, takich jak szkoły, przedszkola, przychodnie czy domy sąsiedzkie i biblioteki. Mieszkańcy będą mieli dogodny dostęp do terenów sportowo-rekreacyjnych, dzięki wykreowaniu sieci zielonych powiązań i nowych terenów zieleni publicznej.

Wśród założeń urbanistycznych, uwzględnionych w wizji, można wymienić: mieszanie funkcji mieszkaniowej z usługami, uzupełnianie zabudowy pierzejowej, ulice handlowe, kreowanie nowych i wzmacnianie istniejących sieci przestrzeni publicznych oraz powiązań pieszych i rowerowych, a także ochronę walorów przyrodniczych i zrównoważoną rekreację.

W ramach konferencji odbyła się również debata Rola kolei aglomeracyjnej w rozwoju metropolii. Wzięli w niej udział Piotr Grzelak, z-ca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Grzegorz Mocarski, prezes PKM SA, Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej oraz Sławomir Gajewski, prezes Torus.

- Mówimy o PKM Południe, ale jest to element większego projektu, który ma zbudować nowe połączenie z regionem, kluczowe również pod względem gospodarczym - podkreślał Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.

Południe to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się części Gdańska. Oprócz przywołanej już linii PKM, warto wspomnieć o innych, realizowanych i planowanych projektach, zlokalizowanych w Gdańsku Południe. Wśród nich są m.in.: trasa tramwajowa Nowa Warszawska, Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Srebrnej czy Park Południowy.

Dobrze zaplanowana przestrzeń wzdłuż linii PKM będzie odpowiedzią na potrzeby obecnych i przyszłych mieszkańców, ale także pozostałych podróżujących, korzystających z komunikacji w tej części miasta. Konsultacje społeczne będą zatem ważnym elementem w procesie zmieniania Gdańska Południe. Śledź aktualności na stronach Miasta Gdańska i Biura Rozwoju Gdańska i bierz udział w konsultacjach związanych ze zmianami planów miejscowych.