Przedstawione Studium jest wynikiem prac nad metodologią przestrzeni publicznych, które zakończyły się opracowaniem systemu przestrzeni publicznych Gdańska w 2012 r.. W opracowaniu z 2012 r. w ramach aneksu 4 pokazujemy zbiór ważnych przestrzeni publicznych Gdańska, tworzących określony system. Jego elementy nie zawsze są pozytywnie zweryfikowane na etapie badań nad strukturą.

W 2013 r. zespół zajmował się strukturą ogólnomiejskich przestrzeni publicznych Gdańska, z delimitacją ich krawędzi i powiązań. Jednak najwięcej czasu zajęło nam i wywołało największe dyskusje wyznaczenie przestrzeni publicznych o podobnej randze, które realizują określoną ideę, wizję rozwoju, wstępnie zaproponowaną jeszcze przy pracach nad metodologią.

W 2014 r. zespół opracował "Poradnik o przestrzeniach publicznych", który ma służyć pomocą wszystkim zainteresowanym działaniami w przestrzeniach publicznych. Jest to pierwsza publikacja, która w prosty sposób przybliża problematykę przestrzeni publicznych, tworząc płaszczyznę porozumienia i ułatwiając wielostronny dialog na ten temat.

Ze względu na wielkość poniższych plików, sugerujemy ściągnięcie ich (prawy przycisk myszy, Zapisz jako...) i otwieranie ich z dysku lokalnego.