Znasz miejsca nad wodą, gdzie warto zamontować nowe ławki, wytyczyć ścieżki, zbudować pomost? Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza do wypełnienia ankiety, której wyniki posłużą jako wytyczne do zagospodarowania gdańskich nabrzeży.

- Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety i tym samym do współpracy dotyczącej zagospodarowania gdańskich nabrzeży. Celem badania jest określenie, w których miejscach nad wodą mieszkańcy Gdańska najchętniej spędzają czas wolny i jakiego wyposażenie ich zdaniem tam brakuje mówi Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Ankieta składa się z dziewięciu pytań. Respondenci są w niej proszeni o wskazanie nadwodnych lokalizacji, które lubią odwiedzać (w pobliżu miejsca zamieszkania i nieco dalej od domu). Pytania dotyczą też wyposażenia, które powinno pojawić się w tych miejscach. Uczestnicy badania mogą wskazać np. małą architekturę, oświetlenie, toalety czy infrastrukturę rowerową lub podać własne propozycje urządzenia ulubionych miejsc. 

Wyniki ankiety posłużą jako jedne z wytycznych podczas sporządzania opracowania urbanistycznego Gdańska Polityka Wodna. Jego pierwszy etap, dotyczący nabrzeży w całym mieście, został opublikowany w czerwcu 2018 r. Przeanalizowano w nim uwarunkowania dotyczące jakości przestrzeni na styku z wodą i zagospodarowania nabrzeży. W Gdańskiej Polityce Wodnej określono kierunki docelowego urządzenia terenów nadwodnych. Kolejne części opracowania będą skupiać się na konkretnych fragmentach gdańskich nabrzeży – terenach nad Wisłą, Motławą, potokami oraz Zatoką Gdańską. 

Gdańska Polityka Wodna wpisuje się w realizację programu operacyjnego Przestrzeń Publiczna Strategii Rozwoju Miasta – Gdańsk 2030+ oraz Strategii zarządzania wodą na terenie Gminy Miasta Gdańska. Założenia zawarte w opracowaniu będą stanowić podstawę do działań projektowo-inwestycyjnych podejmowanych przez jednostki miejskie.   

Zapraszamy do wypełnienia ankiety. W badaniu można wziąć udział do 16 września, klikając tutaj.