Ponad tysiąc osób wypełniło ankietę na temat zagospodarowania gdańskich nabrzeży. Wszystkim, którzy zechcieli podzielić się z nami swoją opinią, dziękujemy. Celem badania było określenie, gdzie nad wodą mieszkańcy Gdańska najchętniej spędzają czas wolny i jakiego wyposażenia w tych miejscach brakuje.

Ankieta została udostępniona na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska od 30 lipca do 16 września 2018 r. Respondenci byli w niej proszeni o wskazanie nadwodnych lokalizacji, w których spędzają czas (w pobliżu miejsca zamieszkania i nieco dalej od domu). Pytania dotyczyły też wyposażenia, które powinno pojawić się w tych miejscach. 

Rekreacja w pobliżu domu 

Większość badanych (79%) przyznała, że spędza czas nad wodą – zazwyczaj w odległości 1 km od domu. Najczęściej wskazywano nabrzeża Motławy, plaże pasa nadmorskiego, tereny wokół zbiorników retencyjnych oraz wzdłuż potoków. Większość osób przyznała, że nad wodę dociera pieszo, na drugim miejscu znalazł się rower. Zapytani o brakujące wyposażenie, ankietowani najczęściej wymieniali małą architekturę i toalety, następnie oświetlenie, urządzone trasy spacerowe, infrastrukturę rowerową i tereny zieleni ogólnodostępnej. Wśród innych propozycji znalazły się m.in. place zabaw, pomosty, poprawa dostępności czy utrzymanie czystości. 

Plaże i Motława 

Respondenci zostali poproszeni również o wskazanie nadwodnych lokalizacji oddalonych od miejsca zamieszkania. Większość osób wymieniła nadmorskie plaże oraz nabrzeża Motławy. 31% pytanych przyznało, że dociera w te miejsca samochodem. Niewiele mniej głosów zebrały odpowiedzi: pieszo, rowerem, komunikacją miejską. Jako brakującą infrastrukturę ankietowani najczęściej wymieniali małą architekturę i toalety, następnie oświetlenie, urządzone trasy spacerowe, infrastrukturę rowerową i tereny zieleni ogólnodostępnej. Pojawiły się też inne pomysły: wybiegi dla psów, przebieralnie, natryski, sauny czy przystanie żeglarskie.    

Gdańska Polityka Wodna         

Pierwszy etap opracowania urbanistycznego Gdańska Polityka Wodna został opublikowany w czerwcu 2018 r. Dotyczył nabrzeży w całym mieście. Zostały w nim przeanalizowane uwarunkowania związane z jakością gdańskich nabrzeży i atrakcyjnością ich obecnego urządzenia. W opracowaniu wskazano też kierunki ich docelowego zagospodarowania. Kolejne części będą skupiać się na konkretnych fragmentach gdańskich nabrzeży. Zostaną w nich przeanalizowane możliwości udostępnienia poszczególnych miejsc mieszkańcom, będą też określone wytyczne ich zagospodarowania. Do sporządzenia wskazówek posłużą m.in. wyniki omówionej wyżej ankiety. Wytyczne będą stanowić podstawę do działań projektowo-inwestycyjnych podejmowanych przez jednostki miejskie, zmierzających do zagospodarowania nabrzeży w sposób zrównoważony, uwzględniający potrzeby mieszkańców, walory przyrodnicze oraz zasady ochrony przeciwpowodziowej.

Dokumenty