7 września przedstawicielki Biura Rozwoju Gdańska wzięły udział w konferencji  samorządowo-naukowej pt. „Woda lustrem miast – waterfronty” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Podczas wystąpienia zatytułowanego „Gdańsk zwraca się ku wodzie. Wykorzystanie potencjału przestrzeni publicznych nabrzeży w procesie rewitalizacji” projektantki  z Biura Rozwoju Gdańska mówiły o wykorzystaniu potencjału wody w procesie rewitalizacji poszczególnych obszarów Gdańska. – Gdańsk jest wyjątkowy. Pod względem bogactwa i różnorodności struktura sieci wodnej z pewnością wyróżnia się na tle innych miast w kraju. W Gdańsku znajdują się nie tylko plaże Zatoki, dwa ujścia Wisły, liczne jej dopływy, ale także Motława wraz z opływami, jako zabytkami osiemnastowiecznych fortyfikacji miejskich – mówią autorki wystąpienia – Anna Fikus-Wójcik i Agnieszka Rózga-Micewicz. Przedstawicielki Biura Rozwoju Gdańska w trakcie konferencji opowiadały o specyfice Gdańska jako miasta, które od zawsze było związane z wodą. Wskazywały konkretne przykłady wykorzystania potencjału wody w procesie rewitalizacji, podczas uatrakcyjniania przestrzeni publicznych oraz tworzenia terenów rekreacyjnych.  

Konferencja naukowo-samorządowa „Woda lustrem miast – waterfronty” ma charakter warsztatów terenowych. Jej tematyka koncentruje się wokół gospodarki wodnej. Wydarzenie jest organizowane corocznie począwszy od 2007 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Konferencja służy wypracowaniu nowych rozwiązań mających na celu rewitalizację polskich rzek i wykorzystanie ich potencjału gospodarczego, ożywienie sektora żeglugi śródlądowej oraz zagospodarowanie obszarów nadrzecznych. Warsztaty odbywają się podczas rejsu. W tym roku uczestnicy konferencji pokonali odcinek Brdy i Wisły od Bydgoszczy do Torunia. Tym razem tematyka warsztatów była skupiona wokół zagadnień związanych z rewitalizacją obszarów nadrzecznych, dotyczyła także frontów wodnych miast nadwiślańskich oraz przykładów waterfrontów zagranicznych.