Gdańsk planuje zmienić granice obszaru objętego rewitalizacją. W kwietniu i w maju odbędą się konsultacje społeczne dotyczące tej koncepcji.

Od 5 kwietnia do 6 maja 2022 roku Biuro Rozwoju Gdańska przeprowadzi konsultacje społeczne, w ramach których zbierane będą uwagi, opinie i propozycje mieszkańców dotyczące aktualizacji granic obszaru objętego rewitalizacją. Zmiana uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXII/607/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku pozwoli na korektę granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Swoją opinię w tej sprawie mogą wyrazić wszyscy mieszkańcy Gdańska, nie tylko zamieszkujący tereny, o których jest mowa w uchwale. W czasie trwania konsultacji projekt zmieniającej granice uchwały, wraz z uzasadnieniem oraz dokumentem delimitacyjnym, będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska oraz w punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w siedzibie BRG: sekretariat ZRiDK, pokój nr 2, parter.

W ramach konsultacji zorganizowane zostanie otwarte spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 11 kwietnia 2022 roku w godzinach od 17:00 do 19:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały, będzie to również okazja do wyrażenia swoich oczekiwań i zastrzeżeń oraz złożenia uwag do projektu.

Link do spotkania otwartego

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w spotkaniu otwartym
  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w spotkaniu otwartym
  3. Instrukcja dołączania podczas spotkania otwartego
  4. Instrukcja obsługi aplikacji
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego spotkania otwartego

Uwagi do projektu uchwały będzie można także złożyć korespondencyjnie oraz pocztą elektroniczną:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi w formie ustnej lub papierowej przyjmował będzie również pracownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, w punkcie konsultacyjnym, w siedzibie BRG.

Uwagi do projektu uchwały można składać do 6 maja 2022 roku, decyduje data wpływu do Biura Rozwoju Gdańska.

Za przebieg konsultacji odpowiada Ewa Pielak, z-ca Dyrektora BRG do spraw rewitalizacji, tel. 58 308 44 28, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje podsumowujące konsultacje społeczne zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska.

Obowiązująca uchwała wraz ze wszystkimi załącznikami.