INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

prowadzonego w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Niniejszym informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybołowców 7 w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 24.08.2022 r. z powodu braku ofert ogłasza brak rozstrzygnięcia przetargu.