Niniejszym informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Na Stoku 7 i 8/9 w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 1/2022 z dnia 17.08.2022r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem renowacji elewacji ściany frontowej budynku przy ul. Na Stoku 7 i 8/9 w Gdańsku, na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

 

 

SUBTILITAS Szymon Kalinowski

Długa 36

84-240 Reda

NIP 588-240-45-28

 

Data wpłynięcia oferty: 02.09.2022 r.

Cena: 175 740,43 zł brutto

Gwarancja: 72 miesiące

 

Złożone oferty:

Usługi Ogólnobudowlane Marcin Skrzyński

Łąkowa 2

83-400 Kościerzyna

 

SUBTILITAS Szymon Kalinowski

Długa 36

84-240 Reda

 

FRESK Dariusz Chmielewski Usługi Ochrony Zabytków

Ul. Różany Stok 3B/12

80-177 Gdańsk