Niniejszym informujemy, iż Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żuławska 17/18 w Gdańsku w ramach zapytania ofertowego nr 3/22 z dnia 25.01.2022r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych wykonaniem remontu dwóch klatek schodowych w budynku mieszkalnym ul. Żuławska 17/18 w Gdańsku na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

BBR Company Sp. z o.o.
ul. Trakt Św. Wojciecha 215 B/26
80-017 Gdańsk
NIP 583-339-92-47

Data wpłynięcia oferty: 09.02.2022 r.
Cena: 54.306,38 zł brutto
Gwarancja: 36 miesięcy

Złożone oferty:

1. BBR Company Sp. z o.o.
ul. Trakt Św. Wojciecha 215B/26
80-017 Gdańsk

2. Usługi Remontowo-Budowlane
Cegiełka Mirosław
ul. Mozarta 10
80-171 Gdańsk

3. Zakład Malarski „LANIECKI”
Paweł Laniecki
Ul. Wybudowanie 16
Morzeszczyn 83-132