Wspólnota Mieszkaniowa ul. Fundacyjna 7 w Gdańsku na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

Renbud Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 16
84-223 Linia

NIP 588-240-94-02

Data wpłynięcia oferty: 10.12.2021
Cena: 216.000,00 zł brutto
Gwarancja: 24 miesiące

Złożone oferty:

1. Renbud Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 16
84-223 Linia

2.Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUDCHEM Arkadiusz Lewicki
Ul. Pułaskiego 1G
82-300 Elbląg