Wspólnota Mieszkaniowa Zaroślak 4 na wykonawcę robót wybrała:

Przedsiębiorstwo Budowlane „S-Bud” Zbigniew Stucki
ul. Dąbrówki 99,
80-034 Gdańsk

NIP 583-020-11-38

Data wpływu oferty: 23.11.2021
Cena: 42 336,00 zł
Gwarancja: 60 miesięcy

Złożone oferty:

Przedsiębiorstwo Budowlane „S-Bud” Zbigniew Stucki
ul. Dąbrówki 99,
80-034 Gdańsk

Firma handlowo-usługowa Bud Rob Szpek Paweł
ul. Mozarta 32,
80-170 Gdańsk,

Brif Marcin Krajewski
ul. Wielkopolska 16D,
80-180 Gdańsk.