Wspólnota Mieszkaniowa Zaroślak 1 na wykonawcę  robót wybrała:

 

Przedsiębiorstwo Budowlane „S-Bud” Zbigniew Stucki
ul. Dąbrówki 99,
80-034 Gdańsk

NIP 583-020-11-38

 

Data wpływu oferty: 23.11.2021
Cena: 96 012,00 zł 
Gwarancja: 60 miesięcy

 

Złożone oferty:

1. Przedsiębiorstwo Budowlane „S-Bud” Zbigniew Stucki
ul. Dąbrówki 99
80-034 Gdańsk,

2. Firma handlowo-usługowa Bud Rob Szpek Paweł
ul. Mozarta 32
80-170 Gdańsk,

3. Brif Marcin Krajewski
ul. Wielkopolska 16D,
80-180 Gdańsk,